Dnia  28 maja 2016 r. w parku na Wyspie odbyła się impreza  ekologiczna pt. "Piła rowerowa – niezadymiona" . Podczas pikniku na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich jako klasa patronacka Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" Sp. z o.o. Zaprezentowały część artystyczną o tematyce ekologicznej, w której zachęcały  do dbałości o środowisko i  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wytwarzane odpady. Wokalno-muzyczne występy uczniów obejrzeli  dyrektor szkoły Dorota Frydrych, pan Bartosz Bober  z „GWDY” , rodzice i przybyli na imprezę pilanie.

Po występie dzieci w towarzystwie rodziców uczestniczyły w licznych konkursach prowadzonych m. in.  przez PRGOK, Okrzyk Radości, Miejskie Wodociągi.  Uczestniczyły w  rodzinnym quizie ekologicznym, w którym nagrodami były rowery. Znakomitą wiedzą ekologiczną wykazała się uczennica  klasy Patronackiej, Julia Kobza wraz z mamą Kasią i to one wywalczyły jeden z trzech rowerów. Wydarzenie stworzyło okazję do spędzenia miło czasu z rodziną i kolegami z klasy.

Uczniowie klasy patronackiej Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w  Pile w nagrodę za drugi rok aktywnej pracy przy realizacji projektu  pojechali do największego fokarium w Polsce - Sea Parku w Sarbsku oraz  do Łeby. Mnóstwo atrakcji, bliski kontakt z naturą, nadmorski klimat, aktywna forma zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności to największa nagroda  i korzyść dla zdrowia dzieci. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  Dorota Frydrych, wychowawca klasy IIb Beata Szwarc-Gazda, uczniowie i  rodzice składają serdeczne podziękowania prezesowi Spółki Wodno-Ściekowej Gwda Tomaszowi Wojciechowskiemu za ufundowanie tak wspaniałej nagrody. Dzieciom w przyrodniczej wyprawie towarzyszył pan Bartosz Bober, prowadzący z ramienia „GWDY” projekt „Klasy patronackiej” oraz rodzice.  Spotkanie było doskonałą okazją, aby podsumować drugi rok współpracy i poczynić plany na kolejny, który będzie pod hasłem „Odnawialne źródła energii”.

Zwiększając świadomość mieszkańców, Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" sp. z o.o. w Pile, wyszła z inicjatywą kampanii informacyjnej "Udrożnij myślenie - zmień złe nawyki", która to ma na celu szersze spojrzenie na temat prawidłowego korzystania z usług kanalizacyjnych. Rozpoczęta jeszcze w 2015 roku, akcja kontynuowana jest poprzez uświadamianie, zarówno dorosłych jak i młodszych użytkowników o  negatywnych efektach nieprawidłowego korzystania z kanalizacji. Inicjatywa prowadzona jest za pomocą ulotek, broszur informacyjnych i  plakatów, na pogadankach w szkole kończąc. Akcję zakończył uroczysty występ uczniów „klasy patronackiej” Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z  o.o. ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile, który odbył się 27 kwietnia w  Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Uczniowie klasy IIb pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Szwarc-Gazdy wystąpili w tańcu, piosenkach i scenkach z udziałem bobra Gwdziunia, który przedstawił lekcję właściwego użytkowania kanalizacji. W rolę bobra wcielił się uczeń Dawid Sieńko.

W ostatnim tygodniu kwietnia uczniowie klasy IIb na wycieczce w rezerwacie Kuźnik podsumowali cykl spotkań przyrodniczych organizowanych przez Panią Annę Kałkę z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Młodzi przyrodnicy na wyprawę wyruszyli  wspólnie z rodzicami i wychowawcą. Pani przewodnik zapoznała uczestników z  historią urokliwego miejsca, którym jest rezerwat. Również pod czujnym okiem Pani Anny, uczestnicy  poszerzyli wiedzę na temat przyrody. Dzieci wysłuchały ciekawostek i rozpoznawały różne gatunki drzew, rośliny oraz zwierzęta. Nasłuchiwały odgłosy ptaków, obserwowały skaczące wiewiórki i żaby, tropiły ślady bobrów i dzików. Z wielką przyjemnością pokonywały naturalny tor przeszkód, maszerując wyznaczoną trasą. Przebywanie na łonie natury wprawiło wszystkich w dobry nastrój. Gorące podziękowania dla Pani Anny Kałki za zorganizowane w roku szkolnym zajęcia przyrodnicze w terenie oraz w Ośrodku Edukacji Leśnej Zdrojowa Góra.

Dnia 22 marca uczniowie klasy IIb gościli sześciolatki z  Przedszkola nr 4 wraz z wychowawczynią grupy  panią Małgorzatą Jankowską-Weiss. Podczas zajęć dzieci zgłębiały pojęcie recyklingu. Wykorzystując surowce wtórne  wykonały ozdoby wielkanocne.  Poznały tradycje związane ze zbliżającymi się świętami. Wspólnie spędzony czas upłynął dzieciom na  radosnej zabawie.

Dnia 26 lutego Spółka Wodno - Ściekowa "GWDA" w Pile  świętowała jubileusz 30-lecia. To właśnie „GWDA” budując oczyszczalnię ścieków dla naszego miasta  stała się strażnikiem czystości naszej rzeki – za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.  Uczniowie klasy patronackiej  Szkoły Podstawowej nr 2 mieli przyjemność uświetnić swoim występem uroczystość, która odbyła się w sali miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego. Siedmiolatki  z klasy drugiej  w podziękowaniu za współpracę, przygotowały  specjalną niespodziankę dla Pana Prezesa – piosenkę – napisaną na tę szczególną okazję, którą wykonała Aleksandra Kopacz. Dzieci przedstawiły też taniec i inscenizację „kropelki”.  Dawid Sieńko zaprezentował wiersz „Spółka GWDA na Eko się zna”. Podczas recytacji goście  mieli okazję obejrzeć na ekranie zdjęcia podsumowujące współpracę dzieci ze spółką „GWDA”. Dyrektor szkoły Dorota Frydrych  gratulowała prezesowi Tomaszowi Wojciechowskiemu  dotychczasowych osiągnięć, które stanowią potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług. Życzyła  całej załodze kolejnych, pięknych jubileuszy i podziękowała za dotychczasową współpracę w ramach projektu „Klasa patronacka”. Przekazała na ręce prezesa upominek, który upamiętnia dotychczasową przygodę ekologiczną dzieci objętych patronatem. Zdjęcie i pamiątkową tablicę gratulacyjną wręczyli  również zadowolenie ze współpracy rodzice uczniów i wychowawca klasy Beata Szwarc-Gazda.   Uroczystość uświetnił także  taniec szkolnego zespołu chilliderek przygotowany pod kierunkiem pań: Darii Mielki i Marceliny Kabacińskiej.

Gorące podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w uroczystość rodziców uczniów klasy IIb, a w szczególności: Pani Agnieszki Kopacz, Pani Agnieszki Sieńko, Pani Katarzyny Kobzy, Pana Bartłomieja Kalety, Pani Anny Czerniawskie, Pani Anny Furtacz, Pani Pauliny Skwarek,  Pani Sylwii Janik i Pani Magdalenie Paczesnej.