• Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną każdemu dziecku.
 • Bardzo chętnie współpracujemy z rodzicami.
 • Pracujemy w dwóch, położonych niedaleko od siebie budynkach (przy ul. Roosevelta i Bydgoskiej), co pozwala nam na pracę w systemie jednozmianowym.
 • Mamy świetną, ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną – wielu spośród naszych nauczycieli jest egzaminatorami egzaminów zewnętrznych, instruktorami i trenerami.
 • Na terenie szkoły zapewniamy pomoc wykwalifikowanych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów oraz pomoc medyczną (pielęgniarka szkolna).
 • Nasze pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny.
 • Szkoła dysponuje kilkoma salami gimnastycznymi, salami do gimnastyki, placem zabaw dla młodszych uczniów oraz boiskami, co pozwala naszym uczniom osiągać sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
 • Realizujemy projekty i innowacje, w szkole działają klasy patronackie oraz klasy o profilu sportowym.
 • Zapewniamy opiekę świetlicy szkolnej oraz smaczne posiłki w szkolnej stołówce.
 • Każdy uczeń ma własną szafkę.
 • Proponujemy naszym uczniom wiele form spędzania wolnego czasu i możliwość rozwijania pasji poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
 • Organizujemy atrakcyjne wycieczki, odwiedzamy muzea, galeria i teatry, aby nasi uczniowie lepiej poznali miasto i jego okolicę, Polskę i Europę.
 • Uczymy języków obcych, aby nasi uczniowie czuli się obywatelami Europy i świata.