Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami:

Lidia Jaster

Anna Połczyńska

Kama Frąckowska - Pilarska

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

Dudek Erwin - III i

Zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

Lubińska Diana - III f

Wojnicka Oliwia - III b

Artymowicz Kacper - V d

Czaja Aleksandra - IV b

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego:

Kozak Angelika - III e