Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

 

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.


 

DLA KLAS I-VI W  ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZDROWEGO ODŻYWIANIA, OGRANICZENIE NADMIERNEGO HAŁASU W SZKOLE.

ZADANIA:

 • kształtowanie  właściwych zasad  racjonalnego odżywiania się,
 • wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych,
 • uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu w szkole,
 • podejmowanie działań ograniczających hałas w szkole,
 • stworzenie w szkole atmosfery spokojnego klimatu spędzania przerw,
 • wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach, lekcjach wyciszających.

 

REALIZOWANE  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAMY, PROJEKTY:

 • Program edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas I  - Bożena Stańczyk,
 • Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas II – Monika Pająk,
 • Projekt edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas III  - Dorota Sieniawska,
 • Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” dla uczniów klas I – Krystyna Krzysztofiak ,
 • Program edukacyjny „Trzymaj Formę” dla uczniów klasy V c – Aneta Marzec,
 • Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas VI – Edyta Piecyk,
 • Program z Zakresu Edukacji Prozdrowotnej Przeciwdziałania Przemocy i Profilaktyki Uzależnień w klasach I – VI,
 • Program z zakresu ochrony środowiska dla uczniów klas I – VI „W zgodzie z naturą” – Agnieszka Płóciennik,
 • Program „WF z klasą” dla uczniów klas IV-VI – Daria Mielka, Artur Pyszewski,
 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dla klas I –III-  Danuta Piechowska.

 

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.