DLA KLAS I-VI W  ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZDROWEGO ODŻYWIANIA, OGRANICZENIE NADMIERNEGO HAŁASU W SZKOLE.

ZADANIA:

 • kształtowanie  właściwych zasad  racjonalnego odżywiania się,
 • wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych,
 • uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu w szkole,
 • podejmowanie działań ograniczających hałas w szkole,
 • stworzenie w szkole atmosfery spokojnego klimatu spędzania przerw,
 • wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach, lekcjach wyciszających.

 

REALIZOWANE  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAMY, PROJEKTY:

 • Program edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas I  - Bożena Stańczyk,
 • Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas II – Monika Pająk,
 • Projekt edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas III  - Dorota Sieniawska,
 • Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” dla uczniów klas I – Krystyna Krzysztofiak ,
 • Program edukacyjny „Trzymaj Formę” dla uczniów klasy V c – Aneta Marzec,
 • Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas VI – Edyta Piecyk,
 • Program z Zakresu Edukacji Prozdrowotnej Przeciwdziałania Przemocy i Profilaktyki Uzależnień w klasach I – VI,
 • Program z zakresu ochrony środowiska dla uczniów klas I – VI „W zgodzie z naturą” – Agnieszka Płóciennik,
 • Program „WF z klasą” dla uczniów klas IV-VI – Daria Mielka, Artur Pyszewski,
 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dla klas I –III-  Danuta Piechowska.

 

ZDROWE ODŻYWIANIE

 

 

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kształtowanie właściwych zasad racjonalnego odżywiania się.

 

Wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie w zakresie realizacji pierwszego priorytetu podczas rady pedagogicznej dla wszystkich pracowników szkoły.

raz w semestrze

zespół ds. promocji zdrowia

Przybliżenie i omówienie wychowankom świetlicy prezentacji multimedialnej „Zdrowo jem, więc wiem”.

XI

Bożena Pająk

Zapoznanie społeczności szkolnej i rodziców z planem i priorytetami  SzPZ

XI

zespół ds. promocji zdrowia wychowawcy klas I-VI

Prelekcje  i prezentacje multimedialne podczas zebrań  z  rodzicami.

cały rok

wychowawcy klas  I – VI

Zorganizowanie  i przeprowadzenie dyskoteki z okazji Dnia Chłopca  pod hasłem „Owoce –zabawa- zdrowie”.

X

Lidia Jaster

wychowawcy klas IV-VI

Realizacja treści prozdrowotnych zawartych  w tematyce ścieżek edukacyjnych          dla klas IV – VI.

cały rok

Edyta Piecyk,

wychowawcy klas IV - VI

Realizacja treści prozdrowotnych zawartych w blokach tematycznych  klas  I – III.

cały rok

wychowawcy klas I – III

Cykliczne przygotowywanie tablic informacyjnych  pt. „Wiem, co jem – pstryk       i działa” ( prezentowanie wiadomości na temat różnych produktów).

co miesiąc

od  XII 2014

do V 2015

Agnieszka Płóciennik

Bożena Pająk

nauczyciele świetlicy

Zorganizowanie  i przeprowadzenie imprezy tanecznej dla uczniów klas  I-III „Owocowo-Warzywny Czar Par”.

X

Beata Szwarc-Gazda

Marta Jedynak

wychowawcy klas II-III

Przeprowadzenie wśród uczniów klas I-III konkursu plastycznego na najładniejszą kukiełkę  pt. „Pan Warzywniczek”.

XII

Krystyna Krzysztofiak

Dorota Sieniawska

Przygotowanie  i zaprezentowanie  inscenizacji  teatralnej promującej zdrowy styl życia  dla uczniów klas   IV- VI pt. „Witaminowa podróż krasnali”.

IV 2015

Justyna Błaszczyk

Przygotowanie przedstawienia teatralnego pt.”Pociąg po zdrowie” dla przedszkolaków

III 2015

Danuta Piechowska

Dorota Sieniawska

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu  na gazetkę klasową pt. „Jestem tym, co jem”.

III

Emilia Iwańska

Cykliczne przygotowywanie gazetek o tematyce zdrowotnej  w gablocie               na parterze i na II piętrze.

cały rok

zespół ds. promocji zdrowia

„Dzień Warzyw i Owoców” dla uczniów klas IV –VI, (prezentacja dań

z warzyw, odpowiednie przebrania, rymowanki, żartobliwe wierszyki).

IV

Lidia  Jaster

 

Wykonanie  albumów o zdrowym odżywianiu przez uczniów klas I – VI                   i prezentacja w holu szkoły.

IV 2015

Bożena Stańczyk- klasy I-III

Lidia Jaster- klasy IV-VI

Przystąpienie uczniów klas I- VI do programów:

 • „Owoce  i warzywa w szkole” dla uczniów  klas I – III,
 • „Szklanka mleka” dla uczniów  klas I-VI.

od X 2014

do V 2015

wychowawcy klas I-VI

 

Wspólne spożywanie drugich śniadań  w stołówce szkolnej przez uczniów klas I.

cały rok

wychowawcy klas I

Udział uczniów klas II i ich rodziców w festynie sportowo-rekreacyjnym                  w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Przygotowanie poczęstunku

w formie  owocowych szaszłyków.

IV

Joanna Megger,

wychowawcy klas II

„Światowy Dzień Walki z Otyłością” – przygotowanie gazetki na temat zdrowego odżywiania, pogadanki podczas zajęć.

X

Edyta Piecyk

Teresa Tomaszewska

Zorganizowanie  i przeprowadzenie „Tygodnia Kultury Zdrowotnej”:

 

 • harmonogram działań dla klas I – III,

 

 

 

 

 • harmonogram działań dla klas IV – VI.

 

 

IV

 

 

 

IV

 

 

Krystyna Krzysztofiak – klasy I,

Monika Pająk, Aneta Gburczyk- klasy II,

Danuta Piechowska, Dorota Sieniawska – klasy III

Edyta Piecyk, Krzysztof Krutel- klasy IV-VI

Przygotowywanie, wystawa i degustacja zdrowej żywności przez uczniów  klas         I-VI.

cały rok

wychowawcy klas I-VI

Degustacja zdrowej żywności podczas  rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz uroczystości  i imprez szkolnych.

cały rok

Lidia Jaster

wychowawcy klas I-III

pozostali nauczyciele

Udział uczniów klas III w Miejskim Konkursie z Edukacji Zdrowotnej „Dbam          o zdrowie swoje i innych”,

III 2015                    V 2015

Danuta Piechowska           Dorota Sieniawska

„Zdrowa  Kawiarenka”- plakaty, ulotki, przygotowanie i degustacja zdrowych potraw, pokaz multimedialny.

V

Edyta Piecyk

Pogadanki  i indywidualne konsultacje wśród uczniów na temat walki z otyłością          i nadwagą,

cały rok

 

 

pani pielęgniarka Teresa  Tomaszewska,

wychowawcy klas I-VI

OGRANICZENIE NADMIERNEGO HAŁASU W SZKOLE

 

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Działania podejmowane

na rzecz zmniejszenia poziomu hałasu w szkole.

 

Uświadomienie uczniom konieczności ograniczania hałasu w szkole.

 

Stworzenie w szkole atmosfery spokojnego klimatu spędzania przerw.

 

Wdrażanie dzieci do uczestniczenia

w zabawach, zajęciach i lekcjach wyciszających.

 

 

Zapoznanie społeczności szkolnej i rodziców z planem i priorytetami  SzPZ

Wyjaśnienie uczniom z medycznego punktu widzenia szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

XI

zespół ds. promocji zdrowia, pielęgniarka szkolna,

wychowawcy klas I-VI

Dokonanie  pomiaru hałasu podczas przerwy.

XII

Danuta Piechowska

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu  na gazetkę klasową pt. „Hałas boli, hałas szkodzi, hałas myśleć nie pozwoli”.

 

XII

 

Krystyna Krzysztofiak,

Dorota Sieniawska,

Edyta Piecyk

Zainstalowanie sygnalizatora hałasu w stołówce szkolnej. Ograniczenie hałasu podczas spożywania posiłków.

cały rok

nauczyciele dyżurujący

w stołówce szkolnej

Włączenie się uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariusza w dyżury w stołówce szkolnej. Pilnowanie porządku i ciszy podczas spożywania posiłków przez  innych uczniów.

cały rok

Małgorzata Stopa

Cykliczne przygotowywanie gazetek o tematyce zdrowotnej: „Wpływ hałasu na nasze zdrowie”  w gablocie  na parterze i na II piętrze.

cały rok

zespół ds. promocji zdrowia

Oznakowanie korytarzy i klatki schodowej plakietkami „Nie biegaj”, „Nie hałasuj”.

XI-XII

M. Puto

Przeprowadzenie ćwiczeń aerobowych przy muzyce „Roztańczone Przerwy”              dla uczniów klas I-VI.

cały rok

 

Daria Mielka

Przygotowanie przez uczniów klas III inscenizacji o zdrowiu dla uczniów klas pierwszych pt. „Cisza naszym przyjacielem”.

XII

Danuta Piechowska

Dorota Sieniawska

Zorganizowanie konkursu dla uczniów na projekt plakietki (grafika i hasło) propagującej zachowanie ciszy w jadalni.

XI-XII

Bożena Pająk,

Lidia Jaster

wychowawcy klas I-VI

 

Wprowadzenie podczas różnych zajęć lekcyjnych  zabaw wyciszających.

cały rok

wychowawcy klas I-III

 

Giełda pomysłów uczniów na kreatywne i aktywne spędzanie przez nich przerw lekcyjnych z pominięciem hałasu.

I

Beata Szwarc-Gazda

Lidia Jaster

Przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego z elementami zabaw  i zajęć wyciszających  w ramach walki z hałasem ,

III

Danuta Piechowska

Dorota Sieniawska

Elżbieta. Miziewicz

 

Zorganizowanie wystawy z przygotowanych plakatów i rymowanek pt. „ Szkolny kodeks cichej przerwy”.

IV

Marcelina Kabacińska

Monika Pająk

Aneta Marzec

 

Dokonanie kolejnego pomiaru hałasu podczas przerwy.

V

Danuta Piechowska

 

Przeprowadzenie wśród uczniów klas I-VI  ankiety dotyczącej sposobów ograniczania poziomu hałasu w szkole.

XII -VI

Danuta Piechowska

Edyta Piecyk

zespół ds. promocji zdrowia

 

Przygotowanie wystaw na temat szkodliwości hałasu.

I semestr

II semestr

Dorota Jaworska,

Bożena  Pęciak.

 

Zorganizowanie różnych  akcji dotyczących ograniczania poziomu  hałasu

w szkole.

cały rok

zespół ds. promocji zdrowia,

wychowawcy klas I-VI

 

 

 

 

Opracowanie:

Dorota Sieniawska

oraz zespół ds. promocji zdrowia