W roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka ubiegając się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podjęła szereg przedsięwzięć dotyczących kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i postaw prozdrowotnych wśród  społeczności  szkolnej  oraz działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu  bezpieczeństwa uczniów. Całoroczna  praca została zwieńczona sukcesem i 14 listopada 2012 roku Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznała naszej placówce Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Prezentowany Program Szkoły Promującej Zdrowie jest rezultatem poszukiwań najbardziej skutecznych metod edukacji zdrowotnej. Zespół nauczycieli naszej placówki po wieloletnich doświadczeniach zdecydował się wprowadzić do swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej bogaty wachlarz systemowych działań w zakresie promocji zdrowia. Przedstawiony program ma charakter modelowej propozycji, która powinna być modyfikowana i udoskonalana w zależności od potrzeb członków całej społeczności szkolnej oraz warunków występujących w naszej placówce.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Program szkoły promującej zdrowie na lata 2011 - 2014

Plan działań do realizacji programu szkoły promującej zdrowie dla klas I – VI rok szkolny 2012/2013

Pliki w postaci dokumentów pdf.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez p. Danutę Piechowską. Podsumowuje ona działania podjęte przez naszą szkołę w roku szkolnym 2010/2011 w ramach przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

 

Pokaz slajdów, w postaci archiwum zip, wykonany w programie Microsoft PowerPoint 2010

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

Program „Owoce w szkole”
Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła  już po raz drugi nasza szkoła. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12,3 mln EUR (48,9 mln PLN).
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez p. Janusza Turczynowicza poruszającą temat owoców i warzyw w naszej codziennej diecie.

Owoce i warzywa w mojej codziennej diecie - prezentacja

Pokaz slajdów, w postaci archiwum zip, wykonany w programie Microsoft PowerPoint 2010