Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.


 

DLA KLAS I-VI W  ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

PRIORYTET: PROMOWANIE I KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW ZDROWEGO ODŻYWIANIA, OGRANICZENIE NADMIERNEGO HAŁASU W SZKOLE.

ZADANIA:

 • kształtowanie  właściwych zasad  racjonalnego odżywiania się,
 • wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych,
 • uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu w szkole,
 • podejmowanie działań ograniczających hałas w szkole,
 • stworzenie w szkole atmosfery spokojnego klimatu spędzania przerw,
 • wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach, lekcjach wyciszających.

 

REALIZOWANE  W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAMY, PROJEKTY:

 • Program edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas I  - Bożena Stańczyk,
 • Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas II – Monika Pająk,
 • Projekt edukacyjny „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” dla uczniów klas III  - Dorota Sieniawska,
 • Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” dla uczniów klas I – Krystyna Krzysztofiak ,
 • Program edukacyjny „Trzymaj Formę” dla uczniów klasy V c – Aneta Marzec,
 • Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas VI – Edyta Piecyk,
 • Program z Zakresu Edukacji Prozdrowotnej Przeciwdziałania Przemocy i Profilaktyki Uzależnień w klasach I – VI,
 • Program z zakresu ochrony środowiska dla uczniów klas I – VI „W zgodzie z naturą” – Agnieszka Płóciennik,
 • Program „WF z klasą” dla uczniów klas IV-VI – Daria Mielka, Artur Pyszewski,
 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” dla klas I –III-  Danuta Piechowska.

 

Zamieszczamy raport z rocznej działalności szkoły/placówki ubiegającej się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Plik w postaci dokumentu PDF.

W roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka ubiegając się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podjęła szereg przedsięwzięć dotyczących kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i postaw prozdrowotnych wśród  społeczności  szkolnej  oraz działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu  bezpieczeństwa uczniów. Całoroczna  praca została zwieńczona sukcesem i 14 listopada 2012 roku Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznała naszej placówce Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  została włączona do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Prezentowany Program Szkoły Promującej Zdrowie jest rezultatem poszukiwań najbardziej skutecznych metod edukacji zdrowotnej. Zespół nauczycieli naszej placówki po wieloletnich doświadczeniach zdecydował się wprowadzić do swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej bogaty wachlarz systemowych działań w zakresie promocji zdrowia. Przedstawiony program ma charakter modelowej propozycji, która powinna być modyfikowana i udoskonalana w zależności od potrzeb członków całej społeczności szkolnej oraz warunków występujących w naszej placówce.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Program szkoły promującej zdrowie na lata 2011 - 2014

Plan działań do realizacji programu szkoły promującej zdrowie dla klas I – VI rok szkolny 2012/2013

Pliki w postaci dokumentów pdf.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez p. Danutę Piechowską. Podsumowuje ona działania podjęte przez naszą szkołę w roku szkolnym 2010/2011 w ramach przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

 

Pokaz slajdów, w postaci archiwum zip, wykonany w programie Microsoft PowerPoint 2010