W piątek 20 września 2019 r. uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej przyłączyli się do akcji Sprzątania Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!" W tym dniu śmieci, odpadki, butelki  zniknęły z pobliskiego osiedla, a uczniowie pod opieką Pani Edyty Piekarskiej mogli również zademonstrować swoją ekologiczną postawę dzięki przygotowanym wcześniej plakatom.