Począwszy od 2003 roku, 10 października Klub Gaja organizuje Święto Drzewa. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. W tym roku akcja odbyła się na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zwierząt pod hasłem: ŚWIĘTO DRZEWA DLA ZWIERZĄT.

W naszej szkole Święto Drzewa obchodziliśmy w piątek 9 października 2021 r. Tego dnia uczniowie klas IV - VIII mieli możliwość wzięcia udziału w edukacyjnej grze terenowej, której celem było zwrócenie uwagi na znaczenie drzewa w naszym życiu. Zarówno w budynku szkoły przy ulicy Bydgoskiej 23, jak i na boisku szkolnym znajdowały się punkty konkursowe z pytaniami. Zadania dla uczniów były zapisane w postaci kodów QR. Treści zadań dotyczyły między innymi: zagadnień przyrodniczych - znajomości rozpoznawania gatunków drzew oraz orientacji w terenie. Zadania wykorzystywały równie umiejętności zastosowania obliczeń matematycznych czy znajomość literatury. Były realizowane podczas przerw śródlekcyjnych.

Wśród kilkudziesięciu uczestników wyróżniono: Sebastiana Pufala z klasy Vc, Sergiusza Brewczyńskiego i Michalinę Wamkę w klasy IVb. Dziękuję za wspólną zabawę oraz nieocenioną pomoc uczniom z klasy VI B, VI F oraz VII C i VII F.

Organizator Święta Drzewa:
Edyta Piekarska