Dnia 15 listopada 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu „Klasa” , który był częścią programu edukacyjnego „EkoMisja Nie Marnuję”. Program realizowany jest przez Federację Polskich Banków Żywności i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt „Klasa” realizowany był w klasach VII i w klasie VI f. Uczniowie w każdej klasie zostali podzieleni na 4 grupy. Każda grupa opracowywała jeden z tematów:

Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę”.

Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”.

Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać”.

Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety”.

Podsumowaniem pracy była prezentacja wyników przed uczniami klas piątych oraz edukatorami- przedstawicielami z Banku Żywności. Charakterystyczna dla projektu była duża samodzielność uczniów w realizacji zadań, wspomaganych przez nauczycieli wychowawców.

Przedstawione formy prezentacji okazały się bardzo różnorodne m.in. pojawiły się: prezentacje multimedialne, filmiki, plakaty, ankieta, pokaz mody ekologicznej, autorskie piosenki i wiersze o tematyce ekologicznej, teatr Kamishibai, scenki tematyczne czy makiety.

Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom wzrośnie poziom świadomości ekologicznej wśród uczestników przygotowujących projekt, jak i odbiorców. Dziękujemy uczniom i wychowawcom klas za zaangażowanie w realizacji projektu.

szkolny koordynator projektu

Krzysztof Krutel