W ramach  obchodów  Europejskiego Dnia Języków do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  skierowany został apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Nasza szkoła, po raz kolejny włączyła się w te obchody a uczniowie przygotowali kolorowe gazetki prezentujące kraje, w których językiem urzędowym jest angielski i niemiecki. A jako, że od kilku lat do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z innych państw europejskich, daliśmy im możliwość zaprezentowania swoich krajów i pokazania ciekawostek, które do tej pory znane były tylko ich mieszkańcom. Mamy nadzieję, że zachęci to innych uczniów do nauczenia się choćby kilku podstawowych zwrotów w języku ukraińskim, greckim czy białoruskim. Wszystkie klasy uczestniczące w akcji zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.