25  lutego 2020 r.  klasa 5f  wraz z opiekunami, pp. Joanną Ficerman i Aleksandrą Wrzeszcz, wyruszyła do Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, gdzie w sali edukacyjnej poznawała tajniki bioróżnorodności fauny i flory najbliższej okolicy. Na początek uczniowie przypomnieli sobie, co to jest las oraz jakie zwierzęta go zamieszkują. Następnie, zadając pytania, zdobyliśmy i usystematyzowaliśmy wiedzę na temat zwiastunów budzącej się wiosną do życia przyrody. Obejrzeliśmy także film przedstawiający ogrom prac,  jakie czekają na pracowników Nadleśnictwa wiosną oraz poznaliśmy obowiązki leśnika – szkółkarza. Później uczniowie pracowali w mniejszych zespołach, mając do dyspozycji klucze do oznaczania roślin. Ponadto, używając nowoczesnych mikroskopów 3D, mogli dokładniej przyjrzeć się okazom zebranym wokół siedziby Nadleśnictwa, a następnie, niczym prawdziwi naukowcy, wykonać ich szkice. Na wszystkie pytania dociekliwych badaczy przyrody odpowiadała pracownica Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – p. Anna Kałka. Po trudach zajęć i krótkim konkursie z nagrodami, uczniowie mogli ogrzać się przy ognisku i upiec smakowite  kiełbaski. Zajęcia w zaprzyjaźnionym Nadleśnictwie Zdrojowa Góra pozostawiły niedosyt i już dzisiaj wiemy,  że wkrótce tam wrócimy na kolejne zajęcia!