To był bardzo ważny moment dla pilskich uczniów, na który ciężko pracowali. Ich uśmiechy na twarzach zasłaniały maseczki, ale radość przebijała się nawet przez nie. Uczniowie naprawdę ciężko pracowali. Nie łatwo jest bowiem dostać Nagrodę Prezydenta Miasta Piły. Prymusi muszą osiągnąć średnią ocen na poziomie minimum 5,50, mieć wzorowe zachowanie oraz wywalczyć minimum trzecie miejsce w konkursie miejskim pod patronatem Prezydenta Miasta Piły.

Nagroda za osiągnięcia sportowe przyznawana jest natomiast uczniom ze średnią ocen minimum 4,50, mającym bardzo dobrą ocenę zachowania, a także zdobyte co najmniej trzecie miejsce w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego. W tym roku nagrody Prezydenta Miasta Piły otrzymało łącznie 106 osób. Z naszej szkoły nagrodzeni zostali: Kacper Gacek i Filip Podpora. Serdecznie gratulujemy.