23 września 2019 r. na scenie RCK Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski wręczył doroczne nagrody dla uzdolnionych uczniów z pilskich szkół. Sala wypełniła się zaproszoną młodzieżą, ich rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi. Najlepsi uczniowie otrzymali zaszczytne wyróżnienia na podstawie uchwał Rady Miasta Piły w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że taka liczna grupa uczennic i uczniów naszej szkoły spełniła wymagane kryteria; uzyskanie średniej 5,5 dla szkoły podstawowej, 5,3 dla gimnazjum, wzorowe zachowanie i wykazanie się, co najmniej jednym szczególnym osiągnięciem, zajęciem zaszczytnego miejsca w olimpiadach, konkursach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim. Drugą grupą zwycięzców były uczennice i uczniowie, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia sportowe. Uzyskali średnią minimum 4,5 dla szkoły podstawowej lub 4,30 dla gimnazjum oraz bardzo dobre zachowanie i wysokie osiągnięcia sportowe – minimum III miejsce w Wielkopolsce lub sukcesy w zawodach rangi Mistrzostw Polski.
Do grona wyróżnionych należą:
Miłosz Bilik z 7c, Jakub Budych z 7c, Zuzanna Dampc z 6a, Jakub Dybziński z 6a, Dominika Kasińska z 6a, Krzysztof Kusiorski z 8b, Gabriel Mielka z 7a, Barbara Najda - absolwentka , Tatiana Piątkowska – absolwentka, Xavier Rzeszut z 6a, Nikola Sprenger – absolwentka, Marta Szcześnikiewicz z 6a, Dawid Turzyński z 8b, Jadwiga Witkowska z 7d, Maja Zaremba z 6a, Wiktoria Borysławska – absolwentka, Bogumiła Giełczyk – absolwentka, Karolina Klimczak – absolwentka, Natalia Kosik – absolwentka, Justyna Kurasz – absolwentka, Karolina Miedzianowska – absolwentka.

Uroczystość uświetniło przemówienie Prezydenta Piły pana Piotra Głowskiego i występ wokalny uczennicy Szkoły Podstawowej nr 12. Jesteśmy dumni z tak licznej grupy 21 wyróżnionych. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

M. Koźmińska