Już od kilku lat wprowadzane są zasady segregowania odpadów. Ciągle jednak mamy wątpliwości, do którego kosza  należy wyrzucić daną rzecz. Są też osoby, zastanawiające się czy segregacja jest celowa. Te i nie tylko takie wątpliwości  rozwiała p. Joanna Juścińska, prowadząca w naszej szkole warsztaty z zakresu recyklingu i sortowania odpadów. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas 5 oraz kl. 6f i 7a, łącznie ponad 180 osób. Tematyka poruszana podczas warsztatów edukacyjnych to praktyczne informacje, np. co jest odpadem a co śmieciem, o czym informują  oznakowania na opakowaniach, jak rozpoznać papier, plastik czy metal. Prowadząca zwróciła uwagę, że warto zrezygnować z pogoni za trendami, aby nie powodować nadmiernego konsumpcjonizmu. Dzieci z dużą spontanicznością włączyły się w pouczającą zabawę a za poprawne odpowiedzi otrzymywały wyjątkowe magnesiki, promujące segregację odpadów. Na zakończenie uczestnicy warsztatów musieli, wykorzystując poznane informacje, wyrzucić do właściwych pojemników przyniesione  różnego rodzaju opakowania po wykorzystanych produktach. To były bardzo pouczające warsztaty. Wielu uczniów wraziło uznanie, że dużo się dowiedzieli o potrzebie segregacji odpadów, ponieważ zasoby naszego globu nie są niewyczerpalne, a Ziemia bez naszej pomocy nie poradzi sobie z biodegradowalnością  wszystkiego, co jest procesem ubocznym naszej konsumpcji.                                                                                                                                                                                                                                               

Ewa Semanicka