Włączając się w miejskie działania przedświąteczne Zespół Nauczycieli Przedmiotów Artystycznych we współpracy z RCK Fabryka Emocji w Pile, zorganizował dwudniowe warsztaty integracyjne dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły, przeprowadzone przez plastyka p. Annę Budych wraz z sekcją "Kuferek Różności" pt: "Decoupage na tkaninie". Spotkania odbyły się 2 i 3 grudnia 2019 r. w Klubie Seniora przy ul. Bydgoskiej 68 w Pile. Celem spotkania była promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań. Głównym założeniem było działanie ukierunkowane na odkrycie nowych technik oraz nabycie umiejętności niezbędnych do ich realizacji. Podczas pracy, fantazja i kreatywność uczestników była niewyczerpana. Nauczyciele i uczniowie rozwijali swe zdolności pod opieką fachowego instruktora, który wspierając i zachęcając do wysiłku, doprowadził każdego do osiągnięcia sukcesu. Warsztaty były okazją do międzypokoleniowej integracji i atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego w oczekiwaniu na nadchodzące święta...