10 listopada obchodziliśmy Dzień Jeża. Ten mały owadożerny ssak jest niestety zagrożony wyginięciem. Aż trudno w to uwierzyć, że gatunek, który w swojej nazwie ma wschodnioeuropejski i zachodnioeuropejski może przestać istnieć na tym kontynencie. Jeże są naszymi sprzymierzeńcami z walce z owadami, ponieważ są ich naturalnymi wrogami. Niestety jeże giną pod kołami samochodów, mają też trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na zimowanie. Przebudowa trawników w miejsca parkingowe pokryte kostką brukową oraz dokładne zagrabianie i wydmuchiwanie z nich liści, nie stwarzają dobrych warunków do hibernacji dla jeży. Nad tym zagadnieniem pochylili się MŁODZI EKOLODZY z klas IV b, V a, i V c. W efekcie z ich prac powstała wirtualna książka

link==> https://read.bookcreator.com/QFuQhyvcgqgJpfYG125S7CmZ0wd2/XQJD3XSpRi2v4xWXc8ULXg

NAUKA W TRYBIE ZDALNYM

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 1960) od dnia 9.11. br. do 29.11.br. wszyscy uczniowie przechodzą w tryb nauki zdalnej.

W związku z powyższym:

  • wszystkie zajęcia lekcyjne realizowane będą wg planu klasy i nauczyciela (czas trwania lekcji: 30 minut) bezwzględnie na platformie Teams;

  • plan godzinowy zajęć nie ulega zmianie;

  • wychowawcy mają obowiązek poinformować swoich uczniów o szczegółach trybu pracy zdalnej zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inną organizacją pracy szkoły;

  • za nieobecnych nauczycieli nie będą planowane zastępstwa (uczniowie będą mieli okienka); 

  • zajęcia indywidualne, zindywidualizowane ścieżki kształcenia realizowane będą wg planu również na platformie Teams;

  • zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, które nauczyciel ma w etacie będą realizowane na platformie TEAMS; 

  • uczniowie otrzymają odpis za zapłacone obiady,

  • biblioteka czynna jest we wtorki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 14.00, a w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00 – 16.00;

  • zajęcia opiekuńcze w świetlicy (tylko klasy I-III) prowadzi się dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;


Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile

 

Od 19 października do 23 października 2020 r. odbył się w naszej szkole konkurs na najładniej i najoryginalniej udekorowaną salę lekcyjną pt. „Jesień zapukała do naszych drzwi”. Uczniowie z każdej klasy wykonali prace plastyczne i techniczne o tematyce jesiennej. Do najciekawszych można zaliczyć ludziki i zwierzątka wykonane z kasztanów, żołędzi i innych darów jesieni oraz bajeczne stworki wykonane z warzyw i owoców.

Dzieci wykonały też piękne lampiony, które ozdobiły parapety okien. Akcenty jesienne pojawiły się również na szkolnych szybach, a były to: kolorowe liście, witraże, jeże, grzyby i inne. Dzieci nie zapomniały również o drzwiach, które zostały ozdobione darami jesieni pod hasłem „Jesienią, jesienią sady się rumienią”. Wszystkie gabloty w holu szkoły i gazetki ścienne w salach lekcyjnych wyróżniały się pięknymi pracami o tematyce jesiennej. Klasy, które otrzymały wyróżnienie w konkursie to: I e, II a, II b, II e, III b, III c, III d. Pozostałe klasy otrzymały dyplom za udział w konkursie, a były to: I d, II d, III a, III c, III f. Wszystkim wyróżnionym klasom gratulujemy.

Począwszy od 2003 roku, 10 października Klub Gaja organizuje Święto Drzewa. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna mająca na celu podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. W tym roku akcja odbyła się na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zwierząt pod hasłem: ŚWIĘTO DRZEWA DLA ZWIERZĄT.

W naszej szkole Święto Drzewa obchodziliśmy w piątek 9 października 2021 r. Tego dnia uczniowie klas IV - VIII mieli możliwość wzięcia udziału w edukacyjnej grze terenowej, której celem było zwrócenie uwagi na znaczenie drzewa w naszym życiu. Zarówno w budynku szkoły przy ulicy Bydgoskiej 23, jak i na boisku szkolnym znajdowały się punkty konkursowe z pytaniami. Zadania dla uczniów były zapisane w postaci kodów QR. Treści zadań dotyczyły między innymi: zagadnień przyrodniczych - znajomości rozpoznawania gatunków drzew oraz orientacji w terenie. Zadania wykorzystywały równie umiejętności zastosowania obliczeń matematycznych czy znajomość literatury. Były realizowane podczas przerw śródlekcyjnych.

Wśród kilkudziesięciu uczestników wyróżniono: Sebastiana Pufala z klasy Vc, Sergiusza Brewczyńskiego i Michalinę Wamkę w klasy IVb. Dziękuję za wspólną zabawę oraz nieocenioną pomoc uczniom z klasy VI B, VI F oraz VII C i VII F.

Organizator Święta Drzewa:
Edyta Piekarska

W wyniku drugiego, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, JST mogą uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Dzięki działaniom Gminy Piła Dwójka otrzymała kolejne komputery dla uczniów do pracy w systemie zdalnym. Trwa wypożyczanie sprzętu rodzinom wielodzietnym potrzebującym wsparcia…

Październik to ważny miesiąc w życiu bibliotek szkolnych. To właśnie w tym czasie obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji uczniowie klas IV – VIII pilskiej „Dwójki” brali udział w wielu wydarzeniach.

Dla całej społeczności szkolnej został zorganizowany konkurs na zakładkę do książki „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą”. Miał on na celu pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych. Zorganizowano także wystawę pokonkursową prac uczniów.

Przygotowano również gazetkę informująca o święcie i jego obchodach. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w akcji bookcrossingujest to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”.

Po raz kolejny obchodziliśmy także Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Celem tej akcji było wyeksponowanie roli biblioteki, jako szczególnego miejsca w szkole oraz zwrócenie uwagi na jej ogromną rolę w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów. Z tej okazji uczniowie klasy Vb, w ramach lekcji języka polskiego, układali hasła reklamowe na temat biblioteki, książek, czytania. Ich piękne prace stanowią teraz element ozdobny korytarza szkolnego. Wrażeń było, co niemiara.

Zapraszamy do biblioteki!