Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum Nr 5 w Pile przelał dziś 1574,57 zł na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.
Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy włączyli się w tę akcję na terenie szkoły zwłaszcza uczniom klas III i ich Rodzicom. 
Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!