Dnia 18 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klas VIII, na które przybyli zaproszeni goście: przedstawiciel Rady Rodziców, p. Emilia Piechocka, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rodzice oraz Uczniowie. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Podczas uroczystości prowadzonej przez uczennicę Nikolę Sprenger z kl. VIII b i p. Artura Pyszewskiego zostali zaprezentowali uczniowie, którzy na stałe wpisali się w pamięć naszej szkoły, otrzymując zaszczytne tytuły.

Prymusem Szkoły została Aleksandra Sarnacka z kl. VIII a, natomiast Sportowcami Szkoły: Weronika Pogorzelska i Patryk Florczyk z kl. VIII a. Poznaliśmy „Uczniów na Medal”, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,2 i wzorową ocenę  zachowania oraz uczniów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych wręczono uczniom medale z tytułem „Zasłużonego Sportowca Szkoły” i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariusza. Nagrodzono także uczniów, którzy sumiennie przez cały rok szkolny reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym, wykazując się wysoką kulturą osobistą i dużym zaangażowaniem, a byli nimi: Tomasz Pilc, Zuzanna Siarkiewicz-Hoszowska, Julia Soter, Mikołaj Werner, Nikola Sprenger, Klaudia Politowska.

W trakcie uroczystości głos zabrała pani dyrektor Barbara Ochocka, dziękując Rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci. Młodzieży podziękowała za zaangażowanie w szkolne życie, godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej nr 2, osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne. Rodzicom zostały przekazane listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci i podziękowania za ich zaangażowanie w działalność społeczności szkolnej. Kochani Ósmoklasiści – szczęśliwej dalszej drogi, mądrych wyborów.