19 czerwca 2019 r. odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego klas I-VII.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rodzice oraz Uczniowie.

Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru oraz zaśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Ochocka, która na zakończenie swojego przemówienia życzyła wszystkim uczniom i ich rodzicom bezpiecznych i udanych wakacji. W dalszej części uroczystości pan Jarosław Chwałek zaprezentował uczniów, którzy otrzymali tytuł „Ucznia na Medal” - 175 uczniów. Otrzymali oni z rąk Dyrekcji oraz wychowawców butony, medale oraz nagrody książkowe. Następnie prowadzący przybliżył zgromadzonym sylwetkę „Najlepszej Trzecioklasistki” – Sławy Łusiewicz z klasy III b.

W dalszej części apelu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody:

  • szkolnym Mistrzom Ortografii: Oliwierowi Zygmuntowi – III b, Maksymilianowi Żybortowi – IV a, Julii Dąbrowskiej - V d, Jagodzie Rujner – VI b i Amelii Eljasiak - VII a,

  • laureatom Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2019: Zofii Sabat - II b, Walichnowskiemu Maksymilianowi - IV b, Januzik Sandrze - V e, Wiśniewskiemu Dominikowi - V f, Górce Jakubowi - VI c, Olejnik Konradowi – VI c, Eljasiak Amelii – VII a, Głębockiemu Karolowi VII c,

  • Czytelnikom na Medal”: w kategorii klas I-III: Michałowi Kobzie - II a, a w kategorii klas IV-V: Marii Świstak - V e,

  • laureatom konkursu „Frekwencja na 6”: Amelii Kulpińskiej - I a,

Paulinie Pożarskiej - I a, Marii Gajosz - I e, Hubertowi Jabłońskiemu - I e,
Pawłowi Pogorzelskiemu - I e, Hubertowi Sikorze - I e, Filipowi Kalinowskiemu - I f, Igorowi Ratajczakowi - I f, Alicji Adamczewskiej - II a , Izabeli Fortuniak - II a, Natalii Kin - II a, Sandrze Michalak - II a, Karolinie Stebach - II b, Gracjanowi Kubinie - II d, Julianowi Rybce - II e,
Natalii Peksie - V a , Kornelii Rybce - V c, Bartoszowi Jendrzejkowi - V d, Kai Gabrych - VI a, Kamilowi Bobulowi VI b, Martynie Skrzypczak - VI b, Danielowi Szmajdzie - VI c.