Innowację pedagogiczną „Polskie tradycje i obrzędy ludowe” napisałam i realizowałam w roku szkolnym 2015 – 2016,  a kolejną edycję rozpoczęłam w bieżącym roku szkolnym. Była ona skierowana do uczniów edukacji wczesnoszkolnej - klas II. Łącznie wzięły w niej udział 4 klasy. Treści w niej zawarte dostosowane zostały do potrzeb i możliwości poznawczych dziecka w młodszym wieku szkolnym.  Celem wprowadzenia zajęć dotyczących polskiej obrzędowości było ich wszechstronne poznanie, wspólne współprzeżywanie, które pozwoliło dzieciom na doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie oraz wpłynęło na sposób komunikowania i rozwój stosunków międzyludzkich.


Prezentacja do pobrania