klasa

imię

i nazwisko nauczyciela

godzina

uwagi

I a

Bożena Stańczyk

17.00

 

I b

Beata Szwarc-Gazda

17.00

 

I c

Karolina Kochmańska

16.30

 

I d

Elżbieta Tracka

16.30

 

I e

Marta Jedynak

16.30

 

II a

Ewa Więckowska

16.30

 

II b

Joanna Megger

17.00

 

II c

Justyna Klocek

17.00

19.05.2021

II d

Paulina Kopernatzka

16.30

 

II e

Magdalena Bandurska

16.30

 

III a

Magdalena Krukowska

17.00

 

III b

Dorota Sieniawska

17.00

 

III c

Natalia Gola

16.30

 

III d

Anna Sieniawska

17.00

 

III e

Karolina Podrucka

17.00

 

III f

Katarzyna Murach

17.00

 

j. n

Agnieszka Płóciennik

17.00

 

I-III

j. a

Magdalena

Słomion

17.00

 

I-III

religia

Magdalena

Jaroszewska

17.00

 

II e

j. a

Agata Stawska

 

17.00

 

III e

j. a

Joanna Ficerman

17.00

 

I-III

religia

Anna Wojtarowicz

(s. Bogna)

17.00

 

III d

Beata Lewicka -Kryut

16.30

 

III f

Beata Lewicka -Kryut

17.00

 

I-II

j. a

Anna Połczyńska

16.30

 

Od poniedziałku, 17.05.2021 r. do piątku 28.05.2021 r. zajęcia szkolne odbywać się będą w systemie hybrydowym. W praktyce oznacza to, że część dzieci ma zajęcia stacjonarne, część zdalne.

Uczniowie będą realizować obowiązek szkolny według następującego harmonogramu:

1. W dniach 17-21.05.2021 r. zajęcia stacjonarne zgodne ze swoim planem mają klasy: IV, V, VI b, c, d, f. Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie.

2. W dniach 24.05.2021 r. i 28.05.2021 r. zajęcia stacjonarne zgodne ze swoim planem mają klasy: VIII, VII, VI a, e. Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie.

W dniach 25-27.05.2021 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty. W tym czasie nie ma zajęć dydaktycznych dla klas IV-VII.

Przypominam, że podczas pobytu w szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa w okresie zagrożenia pandemicznego wdrożone jesienią tego roku szkolnego.

Szczegóły na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA W CZASIE PANDEMII.

Informacje dotyczące odpłatności za obiady w zakładce ORGANIZACJA.

 

Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły

Od 4 maja 2021 roku wznawiamy naukę stacjonarną w klasach I – III.

Świetlica pracuje w godzinach 6.45 – 16.45.

Informacja o odpłatności za obiady:

http://www.sp2pila.pl/organizacja/co-w-szkole-mamy/stolowka-szkolna

 

Barbara Ochocka

Dyrektor Szkoły

9 kwietnia 2021 r. w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po raz pierwszy odbył się konkurs krasomówczy. Warto podkreślić, że uczestnicy prezentowali swoje wystąpienia online za pośrednictwem platformy Teams.

 

 

Do zmagań konkursowych przystąpiła młodzież niemalże ze wszystkich szkół podstawowych naszego miasta. Uczniowie mogli wygłosić mowę na jeden z trzech tematów:

  1. Bezcenne dobro języka ojczystego.

  2. W jaki sposób język polskich piosenek młodzieżowych wyraża horyzonty i wartości młodych ludzi?

  3. Chodzi mi o to, aby język giętki

    Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”

                                 (J. Słowacki)

Wystąpienie mogło trwać max. 5 minut, kryteria oceny obejmowały, m.in. sugestywność i ekspresję wypowiedzi, zastosowanie środków retorycznych, bogactwo i barwność języka, a także nawiązanie i utrzymanie kontaktu ze słuchaczami. Okazało się, że każdy z proponowanych tematów miał swoich zwolenników. Zgodnie z regulaminem jury przyznało tytuł Mówcy Roku i dwa równorzędne wyróżnienia.

Mówcą Roku został Franciszek Muzioł ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

Wyróżnienia zdobyli: Jadwiga Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich

oraz Mikołaj Pyszniak ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i miły upominek a dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody przez radę rodziców z SP2 oraz sponsorów, którzy od lat wspierają szkołę.

Pozostaje zaprosić do zmagań w kolejnym roku szkolnym!

Organizatorki konkursu: Ewa Semanicka i Marzena Koźmińska